Realizacje

W swoim portfolio mamy kilkaset wykonanych instalacji fotowoltaicznych i solarnych, kilkadziesiąt wymienionych kotłów (co) na ekologiczne. Instalacje sanitarne i co w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.
Instalacje ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, między innymi:

  • instalacja ct i co wraz z węzłem rozdzielaczy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy ul. Radzymińskiej w Białymstoku,
  • instalacja ct wraz z węzłem rozdzielaczy w Szpitalu w Łomży,
  • instalacja ct wraz z węzłem rozdzielaczy w Żłobku Miejskim na Bacieczkach w Białymstoku,
  • instalacja ct wraz z montażem urządzeń odbiorczych oraz sprężonego powietrza i gazów technicznych w nowo powstającym budynku produkcyjnym firmy Nibe Biawar w Białymstoku,
  • instalacja ct wraz z montażem urządzeń odbiorczych w budynku obsługi technicznej Wodociągów Śródmieście w Warszawie,
  • instalacja ct wraz z węzłem rozdzielaczy w Szpitalu w Łapach,
  • instalacja chłodu wraz z montażem urządzeń odbiorczych w budynku produkcyjnym firmy Nibe Biawar w Białymstoku.

BIAWAR – Instalacja chłodu + klimakonwektory

Instalacje fotowoltaiczne – domki jednorodzinne

Szpital w Łapach – Instalacja ct

Wodociagi Środmieście – Warszawa – Instalacja ct

Żłobek Bacieczki – Instalacja ct + węzeł

Instalacja ogrzewania podłogowego – dom jednorodzinny

Kocioł na pellet + instalacja